Duggede ruder kan give dig vigtig information om dine vinduer. Her skal du kigge på, om duggen sætter sig på vinduets inderside eller på ydersiden af ruden. Dugger dine ruder? Betyder duggede ruder, at du skal have skiftet vinduer, eller skal de dugge?

Duggede ruder

Duggede ruder: Udvendigt

Har du duggede ruder, men ved ikke, hvad du skal gøre ved det? Duggen kan både eksistere på ydersiden, men også på indersiden af dine ruder.

Dug på ydersiden af ruden opstår, fordi rudens overfladetemperatur er lavere end lufttemperaturen udenfor. Hvis vinduerne i din bolig er af nyere dato, holder de formentlig godt på varmen og derfor forbliver ydersiden af ruden kold. Duggen dannes, når den lune luft udenfor rammer den kolde rude.

Ældre vinduer er derimod dårligere til, at holde på varmen. Derfor slipper varmen slipper ud gennem ruden, hvilket er med til at varme ydersiden af ruden op. Det er grunden til, at dug på ydersiden af ruden sjældent ses på vinduer af ældre dato.

Duggede ruder: Indvendigt

Hvis du har problemer med duggede ruder på den indvendige side af dine vinduer, så skyldes det typisk at luftfugtigheden i din bolig er for høj. Du har måske allerede bemærket, at det oftest optræder, når du slår gardinerne til side om morgenen, eller hvis du holder en sammenkomst og har mange mennesker samlet i din stue på én gang. Baggrunden for den indvendige dug er så at sige, at det modsatte af den udvendige dug – Her opstår duggen nemlig, fordi den varme luft i lokalet rammer den kolde rude.

Den høje luftfugtighed er dog hverken sund for din bolig eller dig selv, så hvis du har problemer med indvendig dug, bør du lufte mere ud eller overveje, om det kunne være en idé at skifte til nye vinduer.

Læs mere på vores hjemmeside her.