Det er nu sikkert at håndværkerfradraget (BoligJobordningen) sikres gennem den nye finanslov med regeringen og Dansk Folkeparti. Ordningen fortsætter som i 2017, men gøres permanent, så du kan benytte den til fradrag for arbejdsløn ved både service- og håndværkerydelser.

  • Håndværkerfradraget kører videre som hidtil, med et fradrag på 12.000,- pr. person pr. år til arbejdsløn for håndværkerydelser.
  • Samt et fradrag på 6.000,- pr. person pr. år til arbejdsløn for serviceydelser.
  • Hvilket giver et fradrag på 18.000,- pr. person pr. år.

Håndværkerfradrag for vinduer

Hvis du går med overvejelser om udskiftning af dine vinduer og facadedøre, og er i tvivl om fradraget dækker arbejdslønnen hertil? Så skal du ikke være i tvivl længere. Det gør det nemlig! Du vil stadig kunne få fradrag for arbejdslønnen til udskiftningen af dine vinduer og facadedøre.

Ligeledes vil du kunne få fradrag for maling af vinduesrammer og facadedøre udvendigt. Hvilket hører til håndværkerydelser. Fradraget for serviceydelser vil stadig dække din vinduespudsning både indvendig og udvendig.

Husk, at det i alle tilfælde kun er arbejdslønnen man kan få fradrag for

Hvilke ydelser udgår?

Du vil ikke længere kunne få fradrag for solafskærmning af vinduer og glasdøre. Samt sikring af facadedøre og vinduer mod oversvømmelse udgår.
Tjek hele listen fra SKAT her, hvor du også finder betingelser samt mulighed for indberetning.

En ordning som mange har haft glæde af

I 2016 benyttede ca. 413.000 danskere sig af at få skattefradrag gennem håndværkerfradraget (BoligJobordningen).

  • Mere end 80 % blev ifølge SKAT brugt på håndværkerydelser, med stort fokus på energiforbedringer
  • Hvorimod under en 20 % blev brugt på serviceydelser, herunder blandt andet vinduespudsning

Hvad koster det staten?

Det forventes at ordningen kommer til at koste staten omkring 455 millioner kr. i 2018. Dertil kommer der administrationsomkostninger på 2,9-6,5 millioner kr. årligt. Fremadrettet er det estimeret at håndværkerfradraget vil koste 445 millioner kr. om året.